Generalforsamling 2009

1. Valg af ordstyrer: Peter Peter. Valg af referent: Lars Gottlieb.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning. Revisionen er ikke til stede, og derfor kan regnskabet ikke revideres. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling snarest.

4. Forslag:
- Webcam: Debat om vi skal ha’ et sådan i klubben. Generalforsamlingen vedtager at vi tager hensyn til de folk der ikke vil tages billeder af, og indretter webkameraet så det ikke kan ta’ billeder af folk.

- Afskaffelse af vedtægternes §8 – Undomsrepræsentant i bestyrelsen. Punktet afskaffes med 16 for, 3 imod. punkterne 9-12 flyttes et nummer op.

- Revision af vedtægternes §5, så det fremgår at et gyldigt medlem kan udfærdige en fuldmagt og lade en anden stemme for sig. Vedtaget.

- Revision af ordensreglerne §3
Generalforsamlingen foreslår med stemmerne 15 for, 2 imod, 2 blanke bestyrelsen at punktet revideres til følgende ordlyd:
“Der er nogle få ting, som du slet ikke må i TRC.

Du må ikke overnatte i lokalerne. Rygning er forbudt i lokalerne. Du må heller ikke lege med attrapvåben i lokalerne. Tænder du stearinlys, må de ikke efterlades tændte uden opsyn.

Rednings- og flugtveje skal altid være ryddet.

Det er tilladt at drikke alkohol i klubbens lokaler, i forbindelse med, eller umiddelbart efter, andre aktiviteter. Det er ikke tilladt at komme i lokalerne for at sidde og drikke, eller at være stærkt beruset. Reglerne for egen oprydning gælder især i forbindelse med alkohol. Foreningen vil ikke tolerere, at der står tomme ølflasker, dåser og lignende.

Det er bortvisningsgrund hvis du leger med en af klubbens pulverslukkere.

Det giver måske sig selv, men husk at den danske straffelov også gælder i TRC’s lokaler."

5. Valg af Kasserer: Peter Peter valgt som eneste kandidat med 18 stemmer for, 1 imod.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Afstemningsresultater
- Bestyrelse:
Andre: 17
Peter Witt: 16
Peter Hansen: 13
Michael: 7
André og de to Petre er hermed valgt.

- Suppleanter:
Mike: 16
Lars: 15
Reno: 6
Mike og Lars er valgt som suppleanter.

7. Valg af reviser og revisorsuppleant.
- Revisor: Michael stiller op og er valgt med 18 stemmer for, 1 imod
- Revisorsuppleant: Mike: 17 for, 2 blanke.

8. Evt:

Generalforsamling 2009

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz