Generalforsamling 2007

Referat fra TRC’s ordinære generalforsamling 4/2/2007

1. Valg af ordstyrer :
Morten Bøgely blev valgt.

2. Valg af referant
Keld Hjortskov blev valgt.

3. Formandens beretning
Formanden konstaterede en kraftig nedgang i medlemstal i alle aldersgrupper fra 2005-2006.
Warhammer mesterskab blev aflyst pga. manglende tilmelding.
TRC havde sit første indbrud.
Klubben har ansøgt kommunen om skabe. forventes svar februar måned 2007.

4. Godkendelse af regnskabet
Kassereren berettede om 10k mere i overskud end sidste år. Klubben skylder intet og hytten er betalt for 2007. Et enkelt bilag var bortkommet under indbruddet.
Revisoren kunne godkende regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

5. Forslag
Indkaldelse til general forsamlinger: Keld stillede forslag. Efter lidt debat kunne man konstatere enighed om behovet. Det blev vedtaget at indkaldelsesfrister fordobles og mail sendes til alle, der enten kan læse den vha. forwarding eller via webmail. André laver guide til hjemmesiden.

- Skabe: Keld havde stillet forslag om mulighed for at medlemmer kunne købe et skab hvis de fulgte bestyrelsens skabelon for design mm. Lars Hess forklarede at ansøgning var undervejs. 28/2 mødes kommunen og behandler ansøgning. Den nuværende valgte løsning er dyr for enkelt medlemmer at starte op på (~9000,-). Dan mente det var en professionel løsning.
Keld frafalder forslaget da forudsætningerne var ændret.

I forbindelse med drøftelsen blev følgende regel vedtaget.
- Hvis man ikke er medlem i 3 måneder bortfalder retten til et skab.

- Internet: Et forslag om at benytte clearwire var overhalet indenom da André havde undersøgt det og clearwire dækker ikke før tidligst foråret 2007.

6. Valg af kasserer.
Rasmus stiller op. valg lavet ved håndsoprækning. Reno ville stille op men blev trukket af Lars da det ikke var seriøst.
Rasmus blev valgt med 13 stemmer. Rasmus udtrykte tilfredshed med tillids tilkendgivelsen.

7. Valg til bestyrelsen.
Der skulle vælges 4 medlemmer + 2 suppleanter til bestyrelsen.
kandidater:
Mike
Daniel
Peter Heilby Petersen
Dan
Peewee (suppleant)
Michael (Supppleant)

Da der akkurat var nok opstillede var et valg ikke nødvendigt.

8. Valg af ungdomsrepræsentant
Andreas Frederiksen er valgt uden modkandidater in absentia.

9) Valg af revisor & revisorsuppleant
Morten bøgely valgt som revisor uden modkadidater.
Lars Hess og Mike stillede op som suppleanter. Der blev afholdt hemmelig afstemning. Michael talte op og Lars fik 13 stemmer mod Mike’s 1. Dan og Anton fik hver en stemme ligesom villy søvndal!
Lars Hess er dermed revisorsuppleant.

10. Evt.
- André gav orientering vedr. hjemmesiden: der kommer nyt forum. Der var en kort debat om hvilke nyheder var passende til kalenderen. Dan anførte at hjemmesiden er en reklame for klubben så jo mere på siden desto bedre.

- Dan rant: RYD OP!

- Lars fortalte om forsikring: Koster 6500,-/år. Dækker ikke indholdet i skabene. Vi kan ikke komme ind under skolens/kommunens forsikring. Det er altså STADIG for dyrt, men havde været rart lige netop da der var indbrud.

- Diskussion af medlemshvervning. For og imod aktiv hvervning. Der syntes at være størst stemning for at nøjes med lidt reklame via hjemmesiden.

- Daniel fik nøgler til klubben som han længe havde savnet.

Generalforsamling 2007

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz