Tag: Add tags

Results

 • Referater

  *Generalforsamlinger:* [[Ekstraordinær Generalforsamling 22-4-2018]] [[Generalforsamling 2018]] [[Generalforsamling 2017]] [[Generalforsamling 2016]] [[Generalforsamling 2015]] [[Generalforsamling 2014]] [[Generalforsamling 2013]] [[Ekstraordinær …

 • Vedtægter

  _Foreningens vedtægter vedtaget på generalforsamlingen, 4. februar 2018_ Ændring af ordlyd for vedtægternes §5.7. Tilføjes “hver for sig”. Gammel ordlyd: “Formanden og kassereren har, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, …

 • Ordensregler

  §1. Brug din sunde fornuft og lyt til bestyrelsen 1. Det er vigtigt, at du har det rart i TRC – men vigtigere at din opførsel ikke forhindrer andre i at have det rart. §2. Der skal være plads til alle 1. TRC er en stor forening i små lokaler – og …

 • Forretningsorden

  (ikke at finde i øjeblikket) _Er endeligt blevet skrevet ud af vedtægterne. [[Generalforsamling 2014 | Her]], altså der var enkelte steder de stadig blev nævnt, men grundet debat i 2013 om at de var lige gyldige og 2014 var enig i form at godkendelse af …

 • Generalforsamling 2014

  [Bestyrelses Godkendt] *Indledning* *a1. Velkomst og optælling af fremmødte* 17 stemmeberettiget (3 ved fuldmagt), 5 senere ankomne *a2. Valg af dirigent (bestyrelsen indstiller Peter P.)* Valgt, fredsvalg *a3. Valg af referent (bestyrelsen …

 • Generalforsamling 2012

  Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang af dagsordenen 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Godkendelse af ændringer i forretningsorden og ordensregler (ingen ændringer) 5. Indkomne forslag a. Oprettelse af …

 • Ting til næste generalforsamling 2015

  *Ændring af ordensregler :* * §6 "1. Bestyrelsen bestemmer hvem der råder over vores 6 nøglesæt. Et nøglesæt består af en nøgle til hoveddøren, en nøgle til klubdøren og evt. en nøgle til skralderummet." til "1. Bestyrelsen bestemmer hvem der r …

 • Bestyrelsesmøder 2014

  [[Bestyrelsesmøde 06-11-2014]] [[Bestyrelsesmøde 02-10-2014]] [[Bestyrelsesmøde 07-09-2014]] [[Bestyrelsesmøde 03-08-2014]] [[Bestyrelsesmøde 15-06-2014]] [[Bestyrelsesmøde 11-05-2014]] [[Bestyrelsesmøde 13-03-2014]] [[Bestyrelsesmøde 09-03-2014]] …

 • Bestyrelsesmøde 07-09-2014

  Deltagere: André, Vince, Reno, Michael L. og Christian Afbud: Mass, Kasper *1.* Godkendelse af referat Godkendt *2.* Nyt fra Formanden/Næstformanden *2a.* Efteråret er på vej Vinter på vej husk dine sutsko Opsætning af skohylde til sutsko …

 • Bestyrelsesmøde 03-08-2014

  *Til stede:* André, Vince, Michael, Christian (pr. telefon), Mass Afbud: Reno, Kasper *1. Godkendelse af referat* Referatet blev godkendt *2. Nyt fra Formanden* Michael satte André ind i de emner, som har været debatteret i klubben siden …

 • Bestyrelsesmøde 15-06-2014

  *Fremmødte:* Michael L., Vince, Christian, Reno *Fraværende:* André, Kasper, Mass *1. Godkendelse af referat* Godkendt *2. Nyt fra Formanden/Næstformanden* Går godt – ikke så mange sure miner som tidligere. Det er vi glade for. Nye stole – TRC …

 • Bestyrelsesmøde 11-05-2014

  Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Reno, Michael, Vince, Christian Fraværende bestyrelsesmedlemmer: André, Mass, Kasper Deltagende: René *1. Godkendelse af referat* Godkendt *2. Debat om udformning og indhold af referater* Bestyrelsen vedtog er, at …

 • Bestyrelsesmøde 13-03-2014

  Tilstede: Mass, Reno, vince, Michael Fraværende: Christian, André, Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Nyt fra Formanden/Næstformanden 3. Nyt fra Kassereren 4. Nøgler, herunder 4a. Kommunens regler om børneattester 4b. Ønsker om …

 • Bestyrelsesmøde 09-03-2014

  Fremmødte: Vince, Reno, Michael, André Ikke mødt: Christian, Mass, Kasper Observatør: Mike, Høyer. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Nyt fra Formanden/Næstformanden 3. Nyt fra Kassereren 4. Nøgler, herunder 4a. Kommunens regler om bø …

 • Bestyrelsesmøde 02-02-2014

  *Fremmødte:* Reno, Vince, Peter P.(Ifm. pkt. 6), Christian, Mass, Kasper R., Michael L., André via skype/telefon *Fraværende bestyrelsesmedlemmer:* Ingen *Referant:* Christian *1. Valg af næstformand:* Reno *2. Valg af kontaktperson:* Michael …

 • Bestyrelsesmøde 02-10-2014

  Tilstede: André, Reno og Christian Afbud: Michael og Vince 1. Godkendelse af referat Godkendt. 2. Nyt fra Formand/Næstformand Afventer kommunen ift. rengøring af toilet, samt opsætning af hot-spot ift. vores brug af skolens net. 3. Nyt fra …

 • Bestyrelsesmøde 06-11-2014

  Til stede: André, Reno, Michael Afbud: Christian, Vince, Mass, Kasper 1. Godkendelse af referat Godkendt. 2. Nyt fra Formanden/Næstformanden Det har været en stille og rolig oktober måned. Der er kommet medlemmer til, Vince skal holde øje med om …

All Tags