Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling i TRC søndag 6. februar 2011 kl. 14

1. Rasmus Wagner dirigent, André Samuelsen referent
Der er 19 fremmødte ved personligt fremmøde og 3 ved fuldmagt.
Mike Breuning siger at det ville være rart med et opslag i klubben.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, generalforsamlingen er stadig enig om at opslag på hjemmesiden er nok.

2. Formandens beretning
Det har endnu engang været et godt år. Medlemstallet bugner, og lokalerne bliver udnyttet. Der er ikke den helt store fornyelse i aktiviteterne, hvilket er helt i tråd med min officielle politik.
En stor tak til alle dem der har ydet en indsats for klubben i det forgangne år. Vores klub kører ene og alene på frivilligt arbejde. Både i bestyrelsen og udenfor.
Derfor har det forgangne års konflikter været så særligt ærgerlige. At blive mødt med mistro, negativ kritik, personlige anklager og udmeldelser når man forsøger at gennemføre noget for klubben er demotiverende. Især må jeg opfatte det som en kritik af mig personligt, når folk vælger at reagere på den måde i stedet for at henvende sig til mig med deres utilfredshed.
Vi er mange der elsker vores klub. Og jeg håber i det nye år, at flere vil vælge at udtrykke det konstruktivt, gennem aktiviteter og projekter. Vi er her for at have det sjovt.

3. Regnskab og budget
Se vedlagt PowerPoint, og regnskab.
Christian Andresen spørger hvad de 20.000 kr. i forbedring af lokaler dækker over. Peter svarer at det bl.a. er maling af lokalerne (hvid), opsætning af væg og etablering af brandveje.
Regnskabet er godkendt af revisor, og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Budget er enstemmigt godkendt.

4. Godkendelser af ændringer i forretningsorden og ordensregler
Ingen ændringer

5. Indkomne forslag

 1. Indsamling og orientering om nøgler (ved André Samuelsen)
  Vi mangler et nøglesæt, og bestyrelsen har udtømt alle muligheder for at finde det. Derfor er alle nøglesæt indkaldt så den nye bestyrelse kan dele dem ud til betroede medlemmer.
  Generalforsamlingen godkender at Reno godt må have nøgler.
 1. Forbud mod hunde (og andre kæledyr) i klubben (ved Peter P.)
  Enstemmigt vedtaget
 1. Ændring af vedtægter, nedsæt antal suppleanter til 1
  Årsag; i år har vi haft brug for suppleanter, men vi vidste ikke hvem der var 2. suppleant, og det har været svært at skaffe 2. suppleant.
  Forslaget ændres til “3.9h. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter”.
  Forslaget er godkendt med 21 for og 1 imod.
 1. Ændring af vedtægter, kontingentet skal fastsættes af generalforsamlingen (Lars Gottlieb)
 2. Ændring af vedtægter, ALTERNATIV kontingent skal godkendes af generalforsamlingen (Henrik Berthou)
  Disse forslag er stillet for at beskytte medlemmerne. Medlemmerne får mere magt hvis de skal fastsætte kontingentet.
  De nuværende vedtægter giver mulighed for at et urimeligt højt kontingent kan omstødes ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
  Der var en diskussion om hvorvidt det var en mulighed at ændre vedtægterne så man var medlem til EFTER generalforsamlingen. Der var ikke stor tilslutning.
  Det blev foreslået at bestyrelsen sørger for at vejre stemningen blandt medlemmerne før de fastsætter kontingent, evt. via afstemninger på hjemmesiden.
  Det fremhæves at hvis forslaget stemmes ned kan generalforsamlingen stadig fastsætte kontingentet, ved at et medlem stiller forslag herom.
  Forslag 1 nedstemt med 20 imod, 1 for.
  Forslag 2 nedstemt med 20 imod, 1 for.
 1. Ændring af vedtægter, ny formålsparagraf (Foreningens formål er, med udgangspunkt i rollespil, tabletopspil og lignende aktiviteter, at danne rammen om socialt samvær for alle spilinteresserede og andre fantasifulde sjæle.) (Keld Hjortskov)
  Keld har flere gange oplevet at folk der ikke kender TRC tror at vi KUN laver rollespil, og de derfor ikke er interesserede i at komme til os og spille Blood Bowl og lign.
  Peter Peter forklarer at formålet med den nuværende er den samme som Kelds intention, og han er ked af ikke have ramt den lige på hovedet.
  Der var flere kommentarer om at formålsparagraffen ikke er det eneste som bruges til at sælge klubben. André siger at især klubbens navn bruges til at sælge klubben.
  Jesper C. siger at hvis vi vil ramme flere unge skal vi overveje ordlyden endnu mere, tabletop games bør ændres til brætspil.
  Jeppe siger at TRC er et stærkt brand, man kan opnå meget ved at anvende en byline når vi præsenterer vores forening.
  Forslaget vedtaget 14 for, 4 imod.
 1. Aktiv Sommer 2011 (André Samuelsen)
  André kan ikke stå for Aktiv Sommer i år. Lasse vil gerne være tovholder på projektet, men kræver at få hjælp.
 1. Diskussion af regler for lån af brætspil (Mike Breuning)
  Årsagen til forslaget er at det ikke er klart hvornår og i hvor lang tid man må låne et brætspil fra klubben.
  Rasmus Wagner foreslår at nogle brætspil markeres som ikke til hjemlån, andre må lånes i maks. en uge.
  Peter Peter er imod at folk fjerner aktivitet fra klubben ved at låne brætspil hjem.
  Pelle siger at der er situationer hvor det er skide smart at låne brætspil hjem, f.eks. til at køre demo-spil på en Con, eller for sine venner.
  Keld siger at det er svært at vurdere hvornår det er i foreningens interesse at udlåne spil. Udlån af spil der ikke er i foreningens interesse bør ikke ske.
  1. Udlån er forbudt, undtaget er officielle klubarrangementer uden for klubben.
  6 for, 10 imod.
  2. Udlån er tilladt fra lørdag til torsdag.
  5 for, 11 imod.
  Vi beholder reglen som det er nu: Bestyrelsen skal godkende udlån af spil.
 1. Kontingent for 2012 skal være 600 kr. (Reno Rasmussen)
  Reno mener at vi får brug for flere penge til forbedring af lokalerne.
  Der er flere der mener at det vil være dumt at fastsætte kontingentet allerede nu.
  Der blev nævnt at man kan anvende projektfinansiering, og bl.a. ansøge diverse fonder om hjælp, hvis man står over for store udgifter.
  Forslaget nedstemt: 6 for, 12 imod, 3 blanke

6. Valg af kasserer
André Samuelsen og Keld Hjortskov stiller op.
Keld blev kasserer med 15 stemmer. André fik 4 stemmer. Der var 1 blank stemme.

7. Valg til bestyrelsen og suppleanter
Bestyrelsen
Lasse, Peewee, Peter P, André, Reno, Lille Kasper stiller op.
André, Peter P og Reno blev stemt ind i bestyrelsen, med nedenstående fordeling
André 19 stemmer
Peter P 16 stemmer
Reno 11 stemmer
Lasse 8 stemmer
Peewee 5 stemmer
Kasper 4 stemmer

Suppleanter
Mads, Hyper, Peewee og Lasse stiller op.
Lasse og Hyper blev valgt som suppleanter, med nedenstående fordeling
Lasse 15 stemmer
Hyper 11 stemmer
Mads 10 stemmer
Peewee 6 stemmer

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Michael stiller op som revisor og blev enstemmigt valgt.
Mike B stiller op som suppleant og blev enstemmigt valgt.

9. Evt.

 1. Indkøb af spil
  Wagner vil godt bruge flere penge på grundbøger til nye rollespil. Men spørger hvordan vi sikrer at det bliver foreningens medlemmer der ønsker spil, og ikke bare bestyrelsen, eller dem “in the know” der køber spil ind?
  Peter P siger at bestyrelsen i år vil oprette tråde på forummet op til bestyrelsesmøder, for at høre medlemmernes mening.
  Wagner lover at følge op på hvilke rabataftaler vi har med forskellige forretninger.
  Nogle mener at det kan være en ide at sælge ud af klubbens ting som ikke bliver brugt, andre er imod.
  Michael efterlyser Harpoon og Empire in Arms.

#Lokaler
André fortæller om nyt gulv og udfordringerne ved det.
Lasse foreslår at male vores logo “the Ghost” på skabe og vægge. Steffen siger at han er i gang med at skaffe plakatrammer.
André siger at Reno har tænkt sig at gøre det første rum pænere ved at male og sætte skabe op, samt at etablere hyggehjørne med sofaer.

#Oprydning
Jesper C foreslår at klubben ikke stiller skåle og bestik til rådighed. I dag fungerer det sådan at efterladt beskidt service smides ud, og det vil sige at hvis der fremover er noget service der står og er beskidt og derfor bliver smidt ud, så er det folks egne ting.
Lasse beder folk om at blive bedre til at rydde op efter sig selv, især huske at tømme skraldespanden i “biografen”

#Moderering på nettet
Rasmus siger at vi bliver ved med at sørge for at tonen på vores forum bliver holdt sober.

#Klokken 14 er sent for generalforsamlingen

#Christian A. minder os om at melde os til Warhammer turneringen
Jesper foreslår en præmie.

#Vinder af TRC Blood Bowl Liga 2010
blev Steen Johnson, tillykke. Der er forekommet ændringer i reglerne i forhold til Ligaen år 2011.
André arrangerer turneringer i april og september-oktober måned.

#Tillykke til Jesper C, som har fødselsdag.

Generalforsamling 2011

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz