Generalforsamling 2008

1: Valg af dirigent og referent
Morten Bøgely dirigerer, Lars Gottlieb ta’r referat

2: Formandens Beretning

3: Regnskab
Regnskabet kan ikke vedtages. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 2. marts 2008 kl. 14, for at færdiggøre det.

4: Ændring af skabsreglement
12 for 2 imod: Intet depositum til skabe

5: Ændring af kontingent
12 nej, 2 ja, 1 blank. Ingen kontingentstigning.

6: Valg af formand
Rasmus Wagner stillede op om eneste.
11 for, 4 ugyldige, Rasmus Wagner valgt.

7: Valg af bestyrelse og suppleanter
Kasper Roskvist stillede op og er derfor direkte valgt som ungdomsmedlem af bestyrelsen
Niels String, Carsten M. Hansen og Keld Hjortskov stillede op.
Carsten: 6: Niels 8; Keld 14. Keld og Niels er valgt.
Michael Høyer og Reno Rasmussen stillede op som suppleanter og blev derfor direkte valgt.

8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Morten Bøgely er valgt som revisor, Mike Breuning som revisorsuppleant.

9: Eventuelt
Eftersom der er flere tilfælde af uønskede og ubehagelige gæster, foreslår generalforsamlingen at yderdøren skal være låst om aftenen.

Generalforsamling 2008

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz