Ekstraordinær Generalforsamling 22-2-2009

Referat af ekstraordinær generalforsamling 22/02-09
Valg af dirigent
André er valgt som dirigent
Valg af referant
Reno er valgt som referant.
Regnskab 2008
Den nuværende bestyrelse har sammen med revisoren gennemgået sidste års regnskab og vurderer at kassedifferencen på lidt over 7000 kr er et resultat af dårlig bogføring og ikke et svind. Derfor mener vi at regnskabet kan godkendes.
Der blev spurgt om bestyrelsen har nogen ide om hvilke udgifter der ikke har været ordentligt dokumenteret, og til det svarede bestyrelsen nej.
Regnskabet for 2008 blev godkendt med 8 stememr for, 3 imod og 3 der afstod fra at stemme.

Ekstraordinær Generalforsamling 22-2-2009

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz